Invloed gemeenteraad na fusie van sociale dienst en sociale werkvoorziening?

Fusielogi ISD-ML en WMLEen belangrijke ontwikkeling in Twenteland: Het gemeentelijk bestuur meer betrekken bij wat er daadwerkelijk binnen de WSW-sector moet gebeuren is een must. Dat lezen we in een artikel in Binnenlands bestuur. Of dat kan binnen een gemeenschappelijke regeling (GR) weet ik niet maar ik ben het met de schrijver eens dat het SW-bedrijf door een GR veel te ver van het gemeentelijk beleid kan staan.

In onze gemeente zijn we bezig met een fusietraject van een intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD-Midden-Langstraat) en een intergemeentelijk SW-bedrijf(WML). Het gaat om drie gemeenten: Waalwijk, Heusden en Loon op Zand. Tot op heden zijn op beide intergemeentelijke diensten twee verschillende GR’s van toepassing. De bestuurlijke verantwoordelijkheden zijn ook anders vastgelegd. Bij de ISD wordt gewerkt met een Dagelijks Bestuur van drie wethouders (ieder uit een afzonderlijke gemeente) en een Algemeen Bestuur met daarin 2 raadsleden per gemeente. Afstand tot de afzonderlijke raden is daarmee relatief klein. Bij het SW-bedrijf WML is sprake van een GR met een Bestuur van drie wethouders, aangevuld met twee externe leden uit het bedrijfsleven. Raadsleden zijn niet bij het bestuur betrokken.

Nu de fusie zich aandient moet in een nieuwe GR voor een gefuseerd bedrijf een nieuwe bestuursstructuur worden vastgelegd. De eerste signalen zijn verontrustend voor de afzonderlijke gemeenteraden: per gemeenteraad 1 raadslid en verder in ieder geval 6 wethouders in het bestuur. Een dergelijk voorstel, kennelijk ingegeven door een overmatige aandacht voor “dualisme” wordt totaal voorbij gegaan aan de huidige ontwikkelingen waar gemeenteraden mee te maken moeten hebben: het brede lokale sociale domein. De schakeling met een gefuseerd bedrijf en de betrokkenheid van de raden daarbij binnen het sociale domein is daarom zeer belangrijk.

De decentralisatie van taken van de rijksoverheid naar de gemeenten (AWBZ, WMO, Jeugdzorg) en de invoering van de nieuw wet Werken naar vermogen maakt een gezamenlijke aanpak noodzakelijk. Daar liggen kansen voor het oprapen. Maar het kan alleen effectief als dit gebeurt met medeverantwoordelijkheid en betrokkenheid van de gemeenteraden. Daarom zal ook in een nieuwe GR geregeld moeten worden dat de gemeenteraden directe en evenredige vertegenwoordiging hebben in het bestuur. Het lokale sociale beleid kan dan per gemeente veel eerder en effectiever ontwikkeld en ingevuld worden. Een gezamenlijke aanpak op hoofdterreinen en in uitvoerende zin voor de gemeenteraden de mogelijkheid om lokale invulling en maatwerk te leveren. In de ene gemeente kan bijvoorbeeld veel meer het accent gelegd worden op wijkgericht werken met inschakeling vanuit ISD-WML terwijl in een andere gemeente met een grotere bedrijvigheid meer op gerichte betrokkenheid van de bedrijven kan worden gemikt. Gemeenteraden kunnen hun kaderstellende taken eigenstandig blijven invullen maar met directe betrokkenheid bij een gefuseerde organisatie van Sociale Dienstverlening en Sociale werkvoorziening.

De gemeenteraden zijn nu in afwachting van een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling en mijn te toetsen criterium is in ieder geval dat ook daadwerkelijk gemeenschappelijk bestuur vanuit de raden goed geregeld wordt: zowel kaderstellend, controlerend als volksvertegenwoordigend. In dat geval zal sprake zijn van voldoende en gelegitimeerd regisserend vermogen vanuit de drie gemeenten.

Dit bericht werd geplaatst in Lokale politiek en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s