SETA-wonen: een houtskoolschets

 

Een SETA-Buurt

Samen en toch Apart

Een houtskoolschets

Peter Flohr

 1. De toekomst van de grijzer wordende generatie.

Om de toekomst van vele van mijn leeftijdgenoten: hoe gaan die straks wonen? Wat gaan ze doen met hun dan al te grote huizen. Waar liggen alternatieven. Hoe komen ze straks aan invulling van hun eventuele zorgbehoefte? Hoe vangen zij de  toenemende kosten op w.b. wonen, energie, onderhoud, zorg, vrijetijdsbesteding, vervoer, etc.

 2. De toekomst van de huidige 30-50 generatie.

Waar moeten ze heen met hun behoefte aan meer ruimte voor hun opgroeiende kinderen? Hoe kunnen ze hun werk voortzetten zonder duurbetaalde kinderopvang? Hoe redden zij het met toenemende kosten op gebied van wonen, onderhoud, energie, onderwijs, zorg, vervoer, vrijetijdsbesteding, sport en cultuur, etc.?

 3. De toekomst van de huidige 16-30 generatie.

Welke mogelijkheden heeft deze generatie in de toekomst om zich te nestelen, samen te wonen, te studeren, een start te maken met werk, en te zorgen voor een stevige basis om aan de eigen toekomst te werken?  Welke basale behoeften kunnen steeds minder vervuld worden door toenemende kosten op gebied van wonen, vervoer, onderwijs, vrijetijdsbesteding; kortom hetzelfde rijtje als hier boven.

 4. De toekomst van de nieuwe generatie van 0 tot 16 jaar

Is er voldoende ruimte voor deze nieuwe aanwas, zowel letterljk als figuurlijk? Onderwijsmogelijkheden, speelmogelijkheden, ontwikkelmogelijkheden op vele fronten, sport en spelkansen al dan niet in verenigingsverband.

Enkele vooronderstellingen:

Een mogelijke deeloplossing van een reeks vragen die alle generaties aangaan ligt volgens mij direct in de wijken en buurten waar men woont. Alleen de huidige wijken en buurten zijn niet vanuit deze vraagstukken gebouwd.

Buurten met een grote betrokkenheid op elkaar zie je steeds minder. De oude stadswijken en buurten, evenals de dorpje op het platteland hebben dat (gekend). Door schaalvergroting en het bouwen van anonieme wijken wordt dat steeds minder.

De keuze van de woning wordt meer bepaald door comfort, omgeving, grootte, etc. en minder door de vraag of men zich wel thuis zal voelen in een nieuwe wijk. Die vraag komt later aan de orde in de beleving van veel mensen. En soms komt het antwoord te laat en is de ervaring tegengesteld aan de verwachting.

Wat staat mij voor ogen. Laat ik meteen zo concreet mogelijk worden.

Image

Op nog geen paar honderd meter van onze woonomgeving hebben we een mooi braakliggend stukje terrein van ca. 3,5 ha.: Molenwijck 3 en 4, inmiddels verkocht aan Jansen Bouwontwikkeling uit Wijchen. Het gebied ligt uitermate gunstig aan de rand van het kerkdorp, vlakbij de nieuwe ontsluitingsweg.

Jansen wil uiteindelijk 90 woningen realiseren. Volgend jaar wordt begonnen met een eerste contigent huurwoningen (vrije sector) als fase 1. Met het middenstuk van het gebied wordt  begonnen, om daarna langzaam naar het oosten en westen uit te breiden. Om hoeveel fasen het uiteindelijk zal gaan zal sterk van marktontwikkelingen afhangen. Begrijpelijk gezien de risico’s op dit moment.

Maar wie is eigenlijk de markt?

In mijn droom moet het mogelijk zijn om samen met anderen deze markt te voorzien van stevige input waarbij het voor de ontwikkelaar aantrekkelijk is om er een prachtige innovatieve buurt als deel van een wijk neer te zetten. Een buurt met de volgende kenmerken:

  • een buurt van 30 tot 40 huishoudens;
  • koop en huur (sociale woningbouw) gemixed;
  • mixed van woningtypen; [zelfbouw / (c)po en/of via projectontwikkelaar]
  • mixed van generaties en sociale groepen; starters, doorstromers, senioren;
  • duurzaam: energieneutraal; passief huizen; wko;
  • zorgneutraal, d.w.z.  op elkaar betrokken bewoners die samen bereid zijn elkaar de helpende hand toe te steken indien nodig;
  • gezamenlijk onderhoud openbaar groen en speelvoorzieningen
  • kleine gemeenschappelijke buurtvoorzieningen tbv buurtzorg; kinderopvang, recreatieve functies, etc. up to date voor snelle ICT-voorzieningen (Glasvezel);

Een innovatieve wijk die niet alleen duurzaam en energieneutraal is, maar ook ruimte biedt aan verschillende generaties en sociale groeperingen die oog hebben voor elkaar.

Dit beeld past 1 op 1 op het motto van woningcorporatie Casade (Waalwijk): ‘Thuis in de wijk’: Zorg en welzijn als belangrijke kernwaarden voor een woonwijk, met een grote mate van betrokkenheid van wijkbewoners.

Het gesternte is veranderd voor een corporatie. Niettemin kan Casade een belangrijke partner zijn als deelgenoot voor ontwikkeling van een dergelijke buurt.

Maar Casade zal niet de enige speler zijn. Samenwerking ontstaat met een Vereniging / Stichting die zich inzet voor de totstandkoming van deze buurt: Een groep particulieren die graag in een dergelijke buurt willen wonen en daarvoor bereid zijn mee te doen aan ontwikkeling van deze buurt door te investeren. Voor starters en doorstarters is CPO-bouw daarbij aantrekkelijk.

 

Beoogde partners:

De ontwikkelaar / grondeigenaar

Ondernemingen op gebied van duurzaamheid en energieneutraliteit

De gemeente als facilitator voor onderdelen van het project;

Zorgverzekeraars om mede inhoud te geven aan een zorgneutrale buurt.

Zorgverleners (Thebe, Buurtzorg, etc) om inhoud te geven aan een zorgneutrale buurt.

Particulieren die in de buurt willen investeren (kopers, bouwers, huurders) als co-creators.

 

Welke financiële mogelijkheden zijn er voor particulieren?

Op gebied van financiën heeft de oudere generatie natuurlijk wel wat te verhapstukken. Maar ook de jongere generatie kan zich misschien wat permitteren als er slimme en gunstige financieringsregelingen zijn te vinden. Als bijlage een artikel uit de Volkskrant van 18 mei als mogelijk voorbeeld. Mogelijk dat ruim denkende banken bijv.erfpacht meer tot de mogelijkheden wil rekenen.

Daarnaast levert bouwen onder CPO-vlag zeker kostenvoordeel op, terwijl tegelijkertijd voldaan wordt aan de gewenste variatie die de verschillende huishoudens zeker in zullen brengen.

Mogelijke externe financieringsbronnen / subsidiestromen

Subsidiestromen vanuit de provincie Noord-Brabant komen op korte termijn los:

Spaarkapitaal van de provincie:  investeringsfondsen

Het innovatiefonds  biedt  mogelijkheden om hierop in te spelen. Zeker als een deel van het kapitaal door de toekomstige bewoners als een stukje co-financiering herkend wordt. Het innovatieve zit dan niet alleen in energieneutraal, maar in de totale integrale aanpak, inclusief de benoeming van een zorgneutrale invalshoek.

Daarnaast is de opzet en inrichting van een dergelijke buurt/wijk een schoolvoorbeeld van social innovation. Nieuwe ontwikkelingen in de zorgsector staan op de werkagenda van Hart van Brabant/Midpoint, waar fondsen voor te vinden zijn (Midpoint?). Het ontwikkelen van een dergelijke buurt sluit  naadloos aan bij wat de overheid voorstaat: zoveel mogelijk een terugtredende overheid zijn waarbij initiatieven vooral bij inwoners gestimuleerd moeten worden.

Wat heeft de huidige ontwikkelaar aan dit verhaal?

Een actieve bemoeienis van de markt op de manier zoals hierboven omschreven zal zijn risico verkleinen dat hij straks zit met nauwelijks verkoopbare woningen volgens traditionele wijze. Als de ontwikkelaar overtuigd raakt van de realiseerbaarheid van een dergelijke innovatieve wijk waarmee zijn naam mee verbonden is, moet dat zijn bereidheid om mee te denken en mee te doen een positieve impuls geven.

Toekomstige inwoners als co-producent / co-creators zijn nodig om een dergelijke wijk te realiseren, ca. 30-40 huishoudens. Dat gaat tijd kosten. Op dit moment is er een eerste fase in ontwikkeling. Als een periode van 1 jaar afgesproken kan worden met de ontwikkelaar om tot een dergelijke groep te komen moet hem dat voldoende zekerheid geven, (inclusief verdere uitwerking van dit SETA-model).

Woonvisie-plus gemeente Loon op Zand( van 7 april 2009)

Het plan sluit naadloos aan bij de woonvisie van de gemeente,

Het deelgebied (de SETA-buurt) maakt onderdeel uit van een complete en robuuste kern/wijk. Visie hierachter is dat samenleving en ontmoeting van mensen belangrijk is voor het welzijn en de zelfredzaamheid van mensen, zoals ook in het WMO-beleid verwoord is. Een SETA-buurt past binnen de doelstellingen van de gemeente waaronder het realiseren van woonconcepten voor mensen met een zorgvraag.

Tot slot

Het idee van een SETA-wijk is geen nieuw idee. Een zoektocht op internet levert vergelijkbare initiatieven op, zoals Ecowijk het Hout in Houten. Een voorbeeld waar al veel ervaringskennis ligt.

Peter Flohr,  juni 2013

 

Dit bericht werd geplaatst in Samenwerken, Seta-wonen, Wonen in de toekomst en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s