De slachtoffers die op het politieke slagveld bleven liggen: postkoloniale migranten, 1950-1965

Opvallend zijn de overeenkomsten die ik zie in de houding van sommige Nederlandse politieke partijen op dit moment en toentertijd. Maar ook de NLse regering is in haar opstelling t.o.v. migranten in essentie weinig veranderd met die van enkele decennia geleden.

Koloniaal verleden, voortdurende erfenis. Indonesië en Nederland

Jules Schmidt Weymans TM-60059559 Jules Schmidt Weymans, 1905. Foto van Leonard Freed. Collectie Nationaal Museum van Wereldculturen, inv.nr. TM-60059559

Deze foto, van de latere Amerikaanse Magnumfotograaf Leonard Freed, is aangrijpend door de kwetsbaarheid van de afgebeelde personen: de oude man staat licht voorovergebogen, zijn handen, in handschoenen gehuld, omklemmen zijn aktetas. Hij lijkt zijn dikste trui te hebben aangetrokken en zijn enige sjaal omgewikkeld. Om zijn hals hangt een letter waarnaar de opvarenden bij aankomst werden ingedeeld. Het is 1960 en het schip, afkomstig uit Indonesië, is gearriveerd in Amsterdam, maar de man lijkt met zijn tropenhelm en zijn snor hij niet alleen uit een ander werelddeel, maar ook uit een andere eeuw afkomstig te zijn. Hij staart in de verte, afwachtend, kijkend naar wat letterlijk komen gaat. Het kleine jongetje op de achtergrond, in een skipak avant la lettre, zijn capuchon over zijn hoofd, merkt de man niet op. Het kijkt mijmerend naar…

View original post 1.382 woorden meer

Geplaatst in Indische Kwestie, Indonesië, Migranten, Persoonlijke geschiedenis | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Manchester 22 mei 2017……

Tony Walsh reads out his poem ‘The Place’ at the vigil on Albert Square for the victims of the Manchester attack.

This is the Place

This is the place
In the north-west of England. It’s ace, it’s the best
And the songs that we sing from the stands, from our bands
Set the whole planet shaking.
Our inventions are legends. There’s nowt we can’t make, and so we make brilliant music
We make brilliant bands
We make goals that make souls leap from seats in the stands
And we make things from steel
And we make things from cotton
And we make people laugh, take the mick summat rotten
And we make you at home
And we make you feel welcome and we make summat happen
And we can’t seem to help it
And if you’re looking from history, then yeah we’ve a wealth
But the Manchester way is to make it yourself.
And make us a record, a new number one
And make us a brew while you’re up, love, go on
And make us feel proud that you’re winning the league
And make us sing louder and make us believe that this is the place that has helped shape the world
And this is the place where a Manchester girl named Emmeline Pankhurst from the streets of Moss Side led a suffragette city with sisterhood pride
And this is the place with appliance of science, we’re on it, atomic, we struck with defiance, and in the face of a challenge, we always stand tall, Mancunians, in union, delivered it all
Such as housing and libraries and health, education and unions and co-ops and first railway stations
So we’re sorry, bear with us, we invented commuters. But we hope you forgive us, we invented computers.
And this is the place Henry Rice strolled with rolls, and we’ve rocked and we’ve rolled with our own northern soul
And so this is the place to do business then dance, where go-getters and goal-setters know they’ve a chance
And this is the place where we first played as kids. And me mum, lived and died here, she loved it, she did.
And this is the place where our folks came to work, where they struggled in puddles, they hurt in the dirt and they built us a city, they built us these towns and they coughed on the cobbles to the deafening sound to the steaming machines and the screaming of slaves, they were scheming for greatness, they dreamed to their graves.
And they left us a spirit. They left us a vibe. That Mancunian way to survive and to thrive and to work and to build, to connect, and create and Greater Manchester’s greatness is keeping it great.
And so this is the place now with kids of our own. Some are born here, some drawn here, but they all call it home.
And they’ve covered the cobbles, but they’ll never defeat, all the dreamers and schemers who still teem through these streets.
Because this is a place that has been through some hard times: oppressions, recessions, depressions, and dark times.
But we keep fighting back with Greater Manchester spirit. Northern grit, Northern wit, and Greater Manchester’s lyrics.
And these hard times again, in these streets of our city, but we won’t take defeat and we don’t want your pity.
Because this is a place where we stand strong together, with a smile on our face, greater Manchester forever.
And we’ve got this place where a team with a dream can get funding and something to help with a scheme.
Because this is a place that understands your grand plans. We don’t do “no can do” we just stress “yes we can”
Forever Manchester’s a charity for people round here, you can fundraise, donate, you can be a volunteer. You can live local, give local, we can honestly say, we do charity different, that Mancunian way.
And we fund local kids, and we fund local teams. We support local dreamers to work for their dreams. We support local groups and the great work they do. So can you help us. help local people like you?
Because this is the place in our hearts, in our homes, because this is the place that’s a part of our bones.
Because Greater Manchester gives us such strength from the fact that this is the place, we should give something back.
Always remember, never forget, forever Manchester.

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Nederlands-Indië: de onbetaalde rekening

Inderdaad is deze rekening, na 70 jaar, nog steeds niet betaald. Generatie 1 is bijna van ons heengegaan. Generatie 2, mijn generatie, is deze kwestie zeker nog niet vergeten.
Het gaat om honderduizenden Indische-Nederlanders om wie het gaat.
Het is pijnlijk maar waar dat de Nederlandse politiek kennelijk zijn vingers niet wil branden (op enkele uitzonderingen na), want stel je voor dat er een claim ligt die met harde euro’s betaald moet worden. Met name die vraag is al sinds 1945 kennelijk de belangrijkste vraag.
Treurig

Hieronder de blog van Peggy Stein waarin haarfijn verteld wordt waaruit de rekening uit bestaat.

ps.blog

Beste politicus, ambtenaar en jurist,

Ik schrijf u namens mijn ouders en grootouders en namens de duizenden mensen die ik de afgelopen tijd heb gesproken in verband met de al 71 jaar slepende en onopgeloste ‘Indische Kwestie’ omtrent compensatie oorlogsschade én de ‘backpay’ van salarissen uit de oorlogsjaren Nederlands-Indië.

Na 70 jaar wordt er door Kabinet Rutte II op aandringen van Staatssecretaris Martin van Rijn dan eindelijk iets gedaan aan het uitgestelde recht op salaris. Moreel worden de dan nog slechts een paar honderd in leven zijnde ambtenaren en militairen tegemoet-gekomen met een erkenning van niet-genoten salaris. De rest is overleden. Het betreft een morele eenmalige toekenning en het Kabinet Rutte II sluit de eerder overledenen uit. Ook hun weduwen en hun kinderen wordt de pas afgesneden naar een ‘morele’ uitkering van dat salaris. Dit laatste én de minimale toekenning van de Regering levert nóg meer leed op dan de instanties zich…

View original post 1.777 woorden meer

Geplaatst in Familiegeschiedenis, Indische Kwestie, Indonesië, Migranten, Persoonlijke geschiedenis, Politiek | 2 reacties

8 maart: een dag van herinnering

Vandaag 75 jaar geleden werd mijn vader krijgsgevangene gemaakt door de Jap. Overgebracht naar Bandoeng en vandaaruit op 14 juni ’42 overgebracht naat Tjimahi. Op 1 sept.1943 naar Batavia en vervolgens op 25 sept. 1943 vertrokken naar Singapore en verder naar Japan vervoerd op één van de beruchte Hell-ships: Hellship_HawaiiMaru

Overgebracht naar kamp voor krijgsgevangen in Fukuoka 9B.Fukuoka9B_omst2.jpg

Fukuoka9b_lokatie

Fukuoka9B_overzichtsfoto

Overzichtsfoto Kamp 9B (via dornierdo24k.nl)

pow_fukuoka

Op 7 sept. 1945 uit Japans kamp Fukuoka 9B (http://tinyurl.com/hej9kze) vertrokken met US navy manschappen.

Nooit soldij ontvangen over die periode. Net zoals vele van zijn lotgenoten. Vandaar de voortdurende roep om backpay vanuit de Indische gemeenschap. Daar komt Nederland nog steeds mee weg, al 72 jaar dus.

Lees via bijgevoegde weblink wat voor een kamp Fukuoka 9B was. Een indringend stukje geschiedenis, opgeschreven door de Nederlandse kampcommandant en tevens kamparts in dit kamp. De tocht die hij beschrijft is dezelfde tocht die mijn vader heeft moeten gaan.

 hilfman_fukuoka9_arts_in_krijgsgevangenschap

kaft_hilfman_224x316

Geplaatst in Familiegeschiedenis, Indische Kwestie, Indonesië | Een reactie plaatsen

“Geen Nederlander in engere zin”

Een voor mij vreemde uitspraak. Ik kende het niet. Was het een verspreking, een grap? Een uitspraak van Drees zou het zijn, omstreeks 1950. Gelukkig hebben we de fantastische zoekmachine Delpher.nl om naar de bron van deze uitspraak te zoeken.

En jawel, gevonden in een artikel van “het Dagblad” van 11 september 1948. Enkele dagen na de troonbestijging van Koningin Juliana. Er was feest in het land. Het artikel met de kop Indo-Europaan: “Geen Nederlander in Engere zin” en als onderkop: “Scheiding tussen loot en stam voltrekt zich” verwees naar de woorden van de toenmalige minister-president Drees. Die lieten aan duidelijkheid niets te wensen over.

drees_uitspraak

Geen reden om te feesten voor de Indo-Europeanen in de delegatie bij de troonbestijging van Koningin Juliana. Dit kwam als een harde klap aan bij de gemeenschap van Indo-Europeanen in het toenmalige Nederlands-Indië. Een klap die bij sommigen niet zomaar uit het geheugen verdwenen is.
De daaropvolgende jaren bleek ook de uitwerking van deze uitspraak in het regeringsbeleid.

De commissie Werner

In 1952 verscheen het rapport-Werner, waarin de regering geadviseerd werd, de groep der Indo-Europeanen niet in aanmerking te laten komen voor repatriëring naar Nederland. De Commissie “Ter bestudering van het Indo-Europese Vraagstuk in Indonesië” was een officieel door de Regering op 12 mei 1952 ingestelde commissie onder voorzitterschap van mr. Ph.H.M. Werner. (bron) Zie ook http://myindoworld.com/het-rapport-werner-discrimineert/,  Indisch4Ever en Opgevangen in Andijvielucht
Men zat van regeringswege niet zo op de Indo-Europeanen te wachten. Toch zijn zij er gekomen in de jaren daarna, huis en haard achter zich latend en vol onzekerheid naar een land wat het nieuwe vaderland zou moeten zijn.

Met deze historische achtergrond is te begrijpen dat ook nu nog vaak herinnerd wordt aan die pijnlijke momenten. Zij zijn in het geheugen van de meeste Indische-Nederlanders niet uitgegomd. Ook hedendaagse uitspraken worden gekoppeld aan gebeurtenissen en ondergane bejegening van toen. Misschien dat het helpt dat ook het geheugen van Nederland regelmatig opgefrist wordt.

Geplaatst in Indische Kwestie, Indonesië | 2 reacties

Uitvoering van de Backpay-regeling

Het Indische Platform (IP) is in 1991 opgericht vanuit de Indische gemeenschap. Het platform wordt beschouwd als het overkoepelend overlegorgaan van organisaties en personen uit de Indische gemeenschap. Zij waren de woordvoerder namens de Indische gemeenschap naar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) bereikte met het IP een akkoord over een backpay-regeling (november 2015).  Naast positieve reacties op dit akkoord was er ook kritiek. Zie onder andere de Moesson van december 2015 (201512moesson) en januari 2016 (201601moesson). Was het “too little, too late” en/of “We take it…maar we strijden verder? Ook op de veelgelezen website van Indisch4ever en de vele Facebookpagina’s  van de Indische gemeenschap kwamen vele reacties en kritische commentaren binnen.

Het akkoord was bereikt en 1100 nog levende rijksambtenaren en KNIL-militairen komen voor de regeling in aanmerking. Zij krijgen alsnog 25.000 euro. In ieder geval moest dat netjes worden geregeld en uitgevoerd.

De uitvoering

Hoe dan ook, er moest snel een begin gemaakt worden met een zorgvuldige uitvoeringsprocedure voor deze hoogbejaarde en kwetsbare groep van 1100 personen, die recht hebben op het geld waar zij al meer dan 70 jaar op wachten. De Sociale Verzekeringsbank  (SVB) moest namens het miniserie zorg dragen voor de uitvoering. Helaas bleek het ministerie en SVB noch het IP niet voorbereid op het groot aantal vragen en reacties nadat de pers op 3 november 2015 de regeling bekend had gemaakt. Het mailadres en het telefoonnummer van het bedrijf van adviseur Peggy Stein (OneBigAgency/OBA) was gekoppeld aan het Indisch Platform. Het bedrijf werd hierdoor overspoeld door duizenden telefoons en mails met vragen, verhalen en klachten. OneBigAgency heeft de Indische Kwestie en het platform van het IP jaren geholpen met films, activiteiten en communicatie. Juist vanwege de kwetsbare doelgroep en het grote aantal vragen nam OBA de verantwoordelijkheid op zich om snel en zorgvuldig te handelen. SVB en IP laten het op dat moment afweten. Het dagelijks bestuur van het IP was het oneens met de activistische opstelling van enkele leden (w.o. Peggy Stein en Anton te Meij). Een scheuring binnen het IP werd een feit. Niettemin werd de uitvoering van de backpay-regeling door het bedrijf van Peggy Stein (OBA) onverminderd voortgezet. In een samenvatting over hoe dit proces is verlopen is te lezen welke hobbels genomen moesten worden. Ook komt naar voren welk onnodige pijn en verdriet bij de rechthebbenden en de familie te verwerken kregen. OBA gaat door om alles op de rails te houden. Dit gaat helaas ten koste van het bedrijf zelf. De normale bedrijfsactiviteiten konden niet meer uitgevoerd worden. SVB heeft de uitvoering langzamerhand overgenomen.

Betrokkenheid van de politiek

Het bereikte akkoord werd als een historische doorbraak gezien. Nooit eerder had een bewindspersoon op dit onderwerp zich zo goed ingelezen als Van Rijn. Een kleine maar belangrijke stap was gezet. Daarom is het zo vreselijk jammer dat de uitvoering zo slecht ter hand is genomen door de daar voor aangewezen instanties. In februari is over de uitvoering de Tweede Kamer geïnformeerd: Hoe kan het toch zijn dat een dergelijk gevoelige kwestie met een 70-jarige geschiedenis waar een zeer kwetsbare groep betrokken is op deze manier door VWS en SVB zijn uitgevoerd. Een uitgebreid dossier werd aan alle fracties toegestuurd. Vragen hierover zijn door meerdere fracties gesteld. In een reactie hierop kwam een brief van Martin Van Rijn over de stand van zaken van de back-pay regeling. Deze brief ging echter niet in op de vragen die waren gesteld over de feitelijke uitvoering.In de laatste vergadering vóór het verkiezingsreces (23 februari 2017) werd de commissie in de Tweede Kamer die hierover gaat toegezegd dat beantwoording hiervan na de verkiezingen zal plaatsvinden.

“Het Indisch Platform” onder vuur

In een persconferentie op 22 februari 2017 in Nieuwspoort lieten de uitgetreden leden en adviseurs van het IP zich zeer kritisch uit over de rol van het (‘oude’) Indisch Platform. Ook de vertegenwoordigende rol van  het Indisch Platform voor de Indische gemeenschap werd ter discussie gesteld. Hierover bestaan geen officiële noch wettelijke afspraken met het Rijk. De buitenwereld krijgt te maken met dubbele signalen. Enerzijds de boodschap van de uitgetreden leden die actief met de uitvoering zijn bezig geweest zonder enige betrokkenheid van het (‘oude’) Indisch Platform. En anderzijds de signalen die het oude IP naar buiten brengt waarin zij aangeven tevreden te zijn met de uitvoering. Deze onduidelijkheden moeten zo snel mogelijk uit de wereld worden geholpen.

Het boek is nog niet gesloten

Een belangrijke stap is gezet. Maar uit vele reacties vanuit de Indische Gemeenschap blijkt dat dit boek nog niet gesloten kan worden. Dit blijkt ook uit verschillende rechtszaken die nu aangespannen worden over de huidige backpay-regeling. Men ervaart het als groot onrecht dat de weduwen van de rechthebbenden van vóór 15 augustus 2015 niet in aanmerking komen voor de regeling, evenals de willekeur van het vastleggen van de datum van 15 augustus 2015 als peildatum om in aanmerking te komen voor de regeling. Ook de ontkenning van het erfrecht bij de nabestaanden van de rechthebbenden van vóór 15 augustus 2015 wordt ter discussie gesteld. De strijd duurt al langer dan 70 jaar. Het is te vrezen dat het nog een tijd zal doorgaan. Een geschiedenis kan in ieder geval niet zomaar uitgegomd worden.

Geplaatst in Indische Kwestie, Politiek | Tags: , | 1 reactie

Stand van zaken backpay

Er wordt met een grote boog om de feitelijke uitvoering tot op heden gepraat. Daar wordt met geen woord over gerept en dat is heel erg jammer. Aantoonbaar is gebleken dat niet in alle gevallen de uitvoering vlekkeloos is verlopen met tot gevolg dat onnodig pijn en verdriet ontstaan is. Gezwegen wordt over de inzet van vrijwilligers vanuit de Indische gemeenschap en een particuliere onderneming die zich met deze kwestie over de kop heeft gewerkt! SVB heeft niet zonder die inzet haar werk kunnen doen. De vragen die in de IIde Kamer zijn voorgelegd aan de staatssecretaris zijn vanuit die vrijwillige inzet naar voren gekomen. Hier wordt geen aandacht aan gegeven. Jammer.

Java Post

Vandaag, 16 februari 2017, informeerde staatssecretaris Martin van Rijn van het ministerie van VWS de Tweede Kamer over de stand van zaken met betrekking tot de Uitkeringsregeling Backpay. Hij deed dit per brief, gericht aan de voorzitter.

Staatssecretaris Van Rijn (archieffoto NRC) Staatssecretaris Van Rijn (archieffoto NRC)

 

Geachte voorzitter,

U heeft mij gevraagd de Tweede Kamer te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de Uitkeringsregeling Backpay. In de voortgangsrapportage uitvoering wetten oorlogsgetroffenen van 3 november 2016 (Kamerstuk 20 454, nr. 123) heb ik u reeds gemeld dat deze regeling tot en met 2017 wordt verlengd. Daarnaast wil ik u alvast de inhoudelijke contouren schetsen van de aangekondigde collectieve erkenning voor de Indische gemeenschap in Nederland[1], vanuit voorkeuren van die gemeenschap zelf.

Uitvoering Uitkeringsregeling Backpay
De Nederlandse regering heeft met de brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 3 november 2015 (Kamerstuk 20 454, nr. 115)…

View original post 2.006 woorden meer

Geplaatst in Indische Kwestie | 2 reacties