De Overtocht

Op 24 december 1954, stoomden we op richting onze eindbestemming in het nieuwe land. Enkele weken ervoor namen we afscheid van Plaju bij Palembang op Sumatra met een laatste groet vanuit de Soos aan de Musi.

afscheidvanplaju1954

Afscheid vanuit de Soos aan de Musi

Ma en 5 kinderen waren ingeboekt op de Oranje. Mijn oudste zus was een jaar eerder al vertrokken. Pa zou enkele maanden later komen.

Met het vliegtuig eerst vanuit Palembang naar Djakarta. Mijn eerste vliegreis. Heel vaag weet ik me nog iets te herinneren. Het was ook een overhaast vertrek, in 2 weken geregeld. Financiële steun van werkgever (BPM/Shell) was nog net op tijd geregeld. Gelukkig was er een huisvriend die garant kon staan. In Djakarta nog een nacht of 2 doorgebracht voordat we definitief “scheeps” gingen op een voor mij en vele anderen enorme boot. We kregen met ons zessen een hut ergens achterin, derde klas, onderdeks. De patrijspoort schiet me nog als een herinnering door mij heen, evenals de grote hutkoffer waar alles in zat.

de_oranje

De Oranje, Amsterdam binnenvarend.

Van de reis weet ik slechts flitsen terug te halen. Sinterklaas in de eetzaal, Neptunus feest bij het passeren van de evenaar, spelletjes in de grote zaal en rennen door de kleine donkere gangen. In Port Said, aan het einde van het Suezkanaal werd er gelegenheid gegeven om waren en snuisterijen te kopen van de talloze verkopers die aan boord kwamen. Mijn duim werd bekneld door een zwaaiende mast van één van de bootjes en de reling van de Oranje. Met spoed naar de EHBO. In Genua (of was het Napels?) werd aangemeerd en mochten we enkele uren van boord. In een grote hangar kregen we extra warme kleren aangereikt. Moeder kocht cadeautjes voor ons. Een klein gitaartje was mijn deel.

Met respect kijk ik terug naar een dappere moeder van net 34 jaar die met 5 kinderen deze overtocht aandurfde. Mijn oudste zus, van 14 toen, moest een jaar eerder naar het nieuwe land. Het oudste kind van de vijf was 12, bijna 13 en de jongste was net 4 jaar. Met z’n allen op weg naar het nieuwe “vaderland”, zo werd gezegd.

En de bemanning had haast. Of het nu stormde of niet in het Kanaal, men wilde per sé met Kerstmis thuis zijn. En dat het stormde zal ik nooit vergeten. Alle dekken werden afgeschermd met grote zeilen. Iedereen moest in z’n hut blijven. Velen konden geen stap zetten vanwege de storm en de zeeziekte. Maar de tocht tussen Southampton en Amsterdam werd in de Kerstnacht afgerond. Al kotsend kwamen we aan. Gelukkig opgewacht door mijn oudste zus, plus een tante, oom en een nichtje. Daar stonden we dan, stevig ingepakt, vlak voordat we via een grote hangar naar bussen werden geleid. Mijn gitaartje stevig vasthoudend, half op schoot van m’n oudste zus. Daarna verwonderd kennismakend met iets van witte vlokken: sneeuw of zoiets.

aankomstadam1954

Aankomst Amsterdam, 25 december 1954

Daarom betekent 25 december 1954 voor mij het begin van een nieuw geschiedenis in een groot vreemd land, een andere wereld. Op 25 december 1954 begon mijn geschiedenis in Nederland. Die datum staat in mijn geheugen gegrift.Nog steeds is het niet zomaar een overgang. Het is die band die er nog steeds is en blijft met een land (Vaderland en/of Moederland?) en niet door een overtocht in de geschiedenis is verdwenen.

Geplaatst in Persoonlijke geschiedenis | 5 reacties

Waarheid en meerderheid

Waarheid_en_meerderheid_2

Je zou zeggen dat de spreuk hierboven een waarheid als een koe is. De afgelopen dagen heb ik vaak aan situaties gedacht waarbij deze spreuk van toepassing is. Wat is nu eigenlijk de waarheid? Wordt de waarheid inderdaad alleen maar bepaald door een meerderheidsstandpunt.

Zo lees ik in het weekjournaal dat de provincie de dekking van onze gemeentebegroting niet voldoende concreet vond. Zij “adviseerde” de gemeente de begroting al per 2010 sluitend te maken. De gemeenteraad gaf vervolgens goedkeuring aan de wijzigingen die het college van burgemeester en wethouders hebben voorgesteld.

Is dit werkelijk de waarheid? Ja, dit is de waarheid als je uitgaat van de meerderheid van de gemeenteraad. Maar is het de hele waarheid?  Nee, want een niet onbelangrijke minderheid was het juist niet eens met de voorgestelde wijzigingen.

Door alleen de werkelijkheid te beschrijven die door een meerderheid wordt bepaald, doe je de waarheid geweld aan. In een democratische gemeenschap zouden we dat niet moeten willen. Een uitgangspunt dat ik ons gemeentebestuur van harte toewens om in acht te nemen voor de komende bestuursperiode. Want hoe meer “propaganda-journalistiek” bedreven wordt, hoe meer het beeld van de werkelijkheid in mist gehuld blijft!

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

7 aandachtspunten bij het uitzetten van een onderzoek onder burgers.

Duidelijke randvoorwaarden

Toponderzoek

burgeronderzoek-nodigWat zou er zijn gebeurd, als meneer tijdig een burgeronderzoek had uitgevoerd?

‘We have a situation’
In het Engels wordt dit gezegd, zodra er een probleem ontstaat. Vervolgens is het zaak dat u deze situatie correct aanpakt.

Cristiano Ronaldo deed een test, waarbij hij een bal krijgt aangespeeld.

Op het moment dat de bal gegeven wordt, gaat het licht uit. Het is donker. Vervolgens schiet Ronaldo, in het donker, -op onderbuikgevoel- de bal in in de goal.

Met onderzoek hoeft u niet in het donker te spelen. U kleurt de spelers, en de goal, in.

Een situatie ontstaat.

Van onderbuikgevoel naar een onderbouwd gevoel
Burgeronderzoek helpt bij het analyseren van de situatie. De poppetjes, en belangen, worden inzichtelijk gemaakt waarna beleid kan worden gemaakt .

Maar hoe zet u burgeronderzoek op? De zeven aandachtspunten voor burgeronderzoek.

1 Bepaal het doel en context van het burgeronderzoek

Elk onderzoek heeft één hoofddoel. Wat is het doel?

View original post 941 woorden meer

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Moorden en martelingen verdoezelen was ‘gewoon beleid’

Weer een inkijk in de dramatische geschiedenis van een dekolonisatieproces. Hoe de geschiedenis herschreven moet worden.

Java Post

Interview Rémy Limpach, historicus

De koloniale autoriteiten in Nederlands-Indië waren structureel gewelddadig. Klokkenluiders werden geïntimideerd, de bestuurlijke top gedoogde het extreme geweld en keek weg. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van historicus Rémy Limpach.

Limpach bij de presentatie van zijn boek Limpach bij de presentatie van zijn boek

Door Anne-Lot Hoek

Op 26 februari 1949 verscheen er een anonieme brief in het weekblad De Groene Amsterdammer met als kop ‘Een officier schrijft uit Djocja aan zijn vrienden: een commentaar op ons.’ In de brief, die buiten zijn medeweten werd gepubliceerd, bekritiseerde deze officier het doden van Indonesische gevangenen met een nekschot, het verdoezelen door de autoriteiten van misdrijven en de martelingen door de inlichtingendiensten. Als represaille werden kampongs in brand gestoken, schreef hij, waarbij andere officieren hem aanraadden daar haast mee te maken, ‘voordat de bevolking de kans heeft gekregen eruit te vluchten’.

View original post 1.522 woorden meer

Geplaatst in Indische Kwestie, Indonesië | Een reactie plaatsen

Een verjaardagswens voor de PvdA

Loon op Zand, 9 februari 2016

Geachte heren Wim Kok, Ad Melkert, Wouter Bos, Job Cohen en Diederik Samsom,

Vandaag kreeg ik een door u ondertekende brief. Natuurlijk naar aanleiding van de 70ste verjaardag van onze partij. Gefeliciteerd met deze respectabele leeftijd. Ja, ook mijn partij sinds 1972 en nog steeds binnenboord.

Toch wil ik niet omzien naar alle onderwerpen waar de partij aan heeft bijgedragen. Veel mooie herinneringen en zaken die bereikt zijn, maar ook zaken die je het liefst wil vergeten.

De partij is op 9 februari 1946 ontstaan uit een fusie van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, De Vrijzinnige Democratische Bond (VDB) en de Christelijk-Democratische  Unie (CDU). Ik zie uit naar een vergelijkbare dag waarin echte samenwerking tot stand komt met alle progressieve bewegingen die ons land rijk is.

Ik wil graag vooruitkijken naar een toekomst waar ik in wil en kan geloven.

Een toekomst waar op een zekere dag een beweging tot stand komt met plaats voor progressieve medelanders uit alle windhoeken en ieder met hun eigen beginselen en idealen.

Een progressieve beweging met

  • medelanders die gemeen hebben dat zij zich keihard inzetten voor het voortbestaan van deze planeet en oog hebben voor de verloedering van natuur en milieu;
  • medelanders die onverschilligheid, uitsluiting en hebzucht tegen gaan en opkomen voor gelijke rechten voor iedereen;
  • medelanders die in staat zijn om met elkaar samen te werken om progressieve doelen te bereiken en voorrang geven aan menselijke waardigheid in plaats van voorkeur te geven aan economische belangen.
  • medelanders die bereid zijn om verantwoordelijkheid te dragen voor hun leefomgeving en zich daar voor inzetten.

De Partij van de Arbeid is belangrijk voor deze progressieve beweging. Zij kan van deze beweging deel uit maken. Een beweging met plaats voor iedereen die de doelstellingen van deze beweging deelt en deze gezamenlijk wil realiseren.

Deze verjaardag is een prima dag om in de nabije toekomst hard mee te werken aan het bij elkaar trommelen van alle progressieve krachten in dit land. Niet door de eigen idealen en beginselen van de partij voorop te stellen maar door samenwerking te realiseren met alle progressieve krachten met idealen waar het hele land maximaal profijt van kan hebben.

Samen kunnen we dan bouwen aan een samenleving waarin we vooruitgang mogelijk maken voor iedereen, en ons verzetten tegen hebzucht en verrijking. Aan een samenleving waarin we voor elkaar opkomen, als ongelijkheid, discriminatie en uitsluiting op de loer liggen. Die samenleving komt niet vanzelf maar kan met een progressieve beweging dichter bij komen. Een toekomst om in te geloven?

Fijne verjaardag verder.

Met hartelijke groet,

Peter Flohr

Geplaatst in Algemeen | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Zijn bekentenis kantelde het beeld van Indië

Goed artikel over de kanteling van het beeld over de koloniale oorlog in Indonesië, periode 1945-1950. Indië-veteraan Joop Hueting die op 17 januari 1967 bij “Achter het Nieuws” als één van de eersten openlijk sprak over de oorlogsmisdaden begaan door Nederlandse militairen tijdens de politionele acties in Nederlands-Indië. Een schokgolf die nu nog steeds na trilt bij grote groepen mensen in de hedendaagse samenleving.
“In juni van dit jaar verschijnt bij Uitgeverij Boom de 900 bladzijden tellende studie van historicus Limpach onder de titel De brandende kampongs van generaal Spoor, waarin de auteur afrekent met het idee dat de oorlog in Indonesië een „schone” oorlog was, zoals het gewenste beeld graag wil.”
Waarheidsvinding en geschiedschrijving: zo belangrijk voor ons nageslacht. Opdat we niet vergeten.

Java Post

Door zijn verhaal te vertellen op tv, in 1969, kantelde het beeld over de Nederlandse politionele acties in Indonesië. Joop Hueting blikt terug. „Mijn vrouw werd diezelfde avond opgebeld door veteranen dat ze met machinegeweren aan de overzijde van de straat lagen”.

Joop Hueting Joop Hueting in de jaren ’60

Door Kester Freriks

Er komt een twinkeling in zijn ogen: Indië-veteraan Joop Hueting (Den Haag, 1927) kijkt „tevreden en gerustgesteld terug” op wat hij heeft bereikt met zijn televisieoptreden van ruim een halve eeuw geleden. Hij was een van de aller eersten die openlijk sprak over de oorlogsmisdaden begaan door Nederlandse militairen tijdens de politionele acties in Nederlands-Indië. Hij deed dat in het programma Achter het Nieuws, van de VARA. Vrijdagavond 17 januari 1969. „Mijn bekentenis veroorzaakte een ontploffing.”  

View original post 1.600 woorden meer

Geplaatst in Indische Kwestie, Indonesië | Tags: , | Een reactie plaatsen

Een staaltje framing: Kaatsheuvel

Met verbazing heb ik in de Volkskrant van 30 dec. een artikel(van Olaf Tempelman) gelezen over de noodopvang voor vluchtelingen in Kaatsheuvel. Een artikel op pagina 3 met de kop: “In Droomgaard huist het onheil”. Een kop over de volle breedte van de pagina met boven deze kop een grote foto van recreatiepark Droomgaard en schoolgaande jeugd die er langs fietst. Als subkop wordt in de krantversie vermeldt:VK_subkop_949x69
Waarom verbaasd?
De kop boven het artikel suggereert “onheil”. Onheil wat te maken heeft met “vluchtelingen”. Daarom moeten de kinderen uit het speciaal onderwijs begeleid worden door “beveiligers”. Dit om tegemoet te komen aan de onrust bij ouders. Een volgende alinea meldt dat de vluchtelingen er nog niet zijn, dus dat er niemand is om de kinderen “tegen te beschermen”. Eén ouder uit z’n ongerustheid door te suggereren dat de mobieltjes van zijn kinderen wel eens gejat zouden kunnen worden, “want je weet maar nooit. Die vluchtelingen komen met niets hier.

De directrice van de betreffende school laat een tegengeluid horen: “Het probleem zit niet in de komst van de vluchtelingen op zichzelf als wel in de extra drukte op de route. Haar leerlingen moeten het hebben van vaste routines en structuren en liefst ook een prikkelarme omgeving”. Haar reactie wordt ter benadrukking in een apart kader geplaatst.
De rest van het artikel gaat over op de boosheid van andere inwoners van Kaatsheuvel.

Bovenstaande geeft een perfect voorbeeld van framing: de boodschap voorzien van een door de journalist/krant gewenste toon. Op die manier wordt het onderwerp in de schijnwerpers gezet en wordt een mening in een bepaalde richting geduwd. In het artikel overheersen de kernwoorden: onheil-vluchtelingen-beveiligers-kinderen-ongeruste ouders. Framing is in dit geval iets suggereren wat kennelijk voor lezers aantrekkelijk is.

Dat de gemeente een handreiking geeft aan ouders om hun zorgen weg te nemen valt weg en wordt vervangen door de interpretaties van de journalist.

Jammer dat deze manier van framing uiteindelijk ten koste gaat van de vluchtelingen (“zie je nu wel, het staat in de krant”) maar ook de goede bedoelingen van de gemeente overschaduwd. Mag er misschien wat meer plaats ingeruimd worden voor nuance bij de Volkskrant?

Geplaatst in Algemeen, Lokale politiek | Een reactie plaatsen