Uitvoering van de Backpay-regeling

Het Indische Platform (IP) is in 1991 opgericht vanuit de Indische gemeenschap. Het platform wordt beschouwd als het overkoepelend overlegorgaan van organisaties en personen uit de Indische gemeenschap. Zij waren de woordvoerder namens de Indische gemeenschap naar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) bereikte met het IP een akkoord over een backpay-regeling (november 2015).  Naast positieve reacties op dit akkoord was er ook kritiek. Zie onder andere de Moesson van december 2015 (201512moesson) en januari 2016 (201601moesson). Was het “too little, too late” en/of “We take it…maar we strijden verder? Ook op de veelgelezen website van Indisch4ever en de vele Facebookpagina’s  van de Indische gemeenschap kwamen vele reacties en kritische commentaren binnen.

Het akkoord was bereikt en 1100 nog levende rijksambtenaren en KNIL-militairen komen voor de regeling in aanmerking. Zij krijgen alsnog 25.000 euro. In ieder geval moest dat netjes worden geregeld en uitgevoerd.

De uitvoering

Hoe dan ook, er moest snel een begin gemaakt worden met een zorgvuldige uitvoeringsprocedure voor deze hoogbejaarde en kwetsbare groep van 1100 personen, die recht hebben op het geld waar zij al meer dan 70 jaar op wachten. De Sociale Verzekeringsbank  (SVB) moest namens het miniserie zorg dragen voor de uitvoering. Helaas bleek het ministerie en SVB noch het IP niet voorbereid op het groot aantal vragen en reacties nadat de pers op 3 november 2015 de regeling bekend had gemaakt. Het mailadres en het telefoonnummer van het bedrijf van adviseur Peggy Stein (OneBigAgency/OBA) was gekoppeld aan het Indisch Platform. Het bedrijf werd hierdoor overspoeld door duizenden telefoons en mails met vragen, verhalen en klachten. OneBigAgency heeft de Indische Kwestie en het platform van het IP jaren geholpen met films, activiteiten en communicatie. Juist vanwege de kwetsbare doelgroep en het grote aantal vragen nam OBA de verantwoordelijkheid op zich om snel en zorgvuldig te handelen. SVB en IP laten het op dat moment afweten. Het dagelijks bestuur van het IP was het oneens met de activistische opstelling van enkele leden (w.o. Peggy Stein en Anton te Meij). Een scheuring binnen het IP werd een feit. Niettemin werd de uitvoering van de backpay-regeling door het bedrijf van Peggy Stein (OBA) onverminderd voortgezet. In een samenvatting over hoe dit proces is verlopen is te lezen welke hobbels genomen moesten worden. Ook komt naar voren welk onnodige pijn en verdriet bij de rechthebbenden en de familie te verwerken kregen. OBA gaat door om alles op de rails te houden. Dit gaat helaas ten koste van het bedrijf zelf. De normale bedrijfsactiviteiten konden niet meer uitgevoerd worden. SVB heeft de uitvoering langzamerhand overgenomen.

Betrokkenheid van de politiek

Het bereikte akkoord werd als een historische doorbraak gezien. Nooit eerder had een bewindspersoon op dit onderwerp zich zo goed ingelezen als Van Rijn. Een kleine maar belangrijke stap was gezet. Daarom is het zo vreselijk jammer dat de uitvoering zo slecht ter hand is genomen door de daar voor aangewezen instanties. In februari is over de uitvoering de Tweede Kamer geïnformeerd: Hoe kan het toch zijn dat een dergelijk gevoelige kwestie met een 70-jarige geschiedenis waar een zeer kwetsbare groep betrokken is op deze manier door VWS en SVB zijn uitgevoerd. Een uitgebreid dossier werd aan alle fracties toegestuurd. Vragen hierover zijn door meerdere fracties gesteld. In een reactie hierop kwam een brief van Martin Van Rijn over de stand van zaken van de back-pay regeling. Deze brief ging echter niet in op de vragen die waren gesteld over de feitelijke uitvoering.In de laatste vergadering vóór het verkiezingsreces (23 februari 2017) werd de commissie in de Tweede Kamer die hierover gaat toegezegd dat beantwoording hiervan na de verkiezingen zal plaatsvinden.

“Het Indisch Platform” onder vuur

In een persconferentie op 22 februari 2017 in Nieuwspoort lieten de uitgetreden leden en adviseurs van het IP zich zeer kritisch uit over de rol van het (‘oude’) Indisch Platform. Ook de vertegenwoordigende rol van  het Indisch Platform voor de Indische gemeenschap werd ter discussie gesteld. Hierover bestaan geen officiële noch wettelijke afspraken met het Rijk. De buitenwereld krijgt te maken met dubbele signalen. Enerzijds de boodschap van de uitgetreden leden die actief met de uitvoering zijn bezig geweest zonder enige betrokkenheid van het (‘oude’) Indisch Platform. En anderzijds de signalen die het oude IP naar buiten brengt waarin zij aangeven tevreden te zijn met de uitvoering. Deze onduidelijkheden moeten zo snel mogelijk uit de wereld worden geholpen.

Het boek is nog niet gesloten

Een belangrijke stap is gezet. Maar uit vele reacties vanuit de Indische Gemeenschap blijkt dat dit boek nog niet gesloten kan worden. Dit blijkt ook uit verschillende rechtszaken die nu aangespannen worden over de huidige backpay-regeling. Men ervaart het als groot onrecht dat de weduwen van de rechthebbenden van vóór 15 augustus 2015 niet in aanmerking komen voor de regeling, evenals de willekeur van het vastleggen van de datum van 15 augustus 2015 als peildatum om in aanmerking te komen voor de regeling. Ook de ontkenning van het erfrecht bij de nabestaanden van de rechthebbenden van vóór 15 augustus 2015 wordt ter discussie gesteld. De strijd duurt al langer dan 70 jaar. Het is te vrezen dat het nog een tijd zal doorgaan. Een geschiedenis kan in ieder geval niet zomaar uitgegomd worden.

Dit bericht werd geplaatst in Indische Kwestie, Politiek en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Uitvoering van de Backpay-regeling

  1. Pingback: de “Indische Kwestie”: de overheid wil er snel van af? | Blog Peter Flohr

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s